Psykiatriprofessorn Christian Rück: Vi behöver förstå skillnaden mellan vanligt lidande och det man bör söka vård för. 

Det vida begreppet psykisk ohälsa är problematiskt. De flesta av oss vet skillnad på en förkylning som vi inte behöver vård för och en svårare infektion, vi behöver nu samma kunskap för det psykiska lidandet.

Läs mer i DN Debatt.

Schizofreniförbundets ordförande Margaretha Herthelius har skrivit en Artikel i Tidningen NU.

Den tar sin utgångspunkt i hennes långa erfarenhet som omsorgspolitiker.

Läs artikeln, som pdf-fil.

Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH

Människor med långvarig psykisk ohälsa får inte det stöd de behöver och en majoritet av svenska kommuner använder inte evidensbaserade metoder.

När Sverige lyfter corona-restriktionerna är det dags för regeringen att se dem som levt isolerade i åratal, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och Ulrika Fritz, ordförande i Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige.

Läs mer hos GP.se.

I coronakrisens skugga är risken att fler drabbas av psykisk ohälsa stor.

Vi kräver att stödlinjen för psykisk ohälsa återinförs, skriver Anki Sandberg från Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Läs mer hos A: vård och hälsa.

Läs mer hos HCPLive.

Jimmie Trevett

Komplementär och alternativ medicin och vård (KAM och KAV) är utan tvekan ett både komplext och stort område.

KAM och KAV organiserar många yrkesgrupper i Sverige, såsom massageterapeuter, homeopater, antroposofer och samtalsterapeuter.

Den gemensamma definitionen är att KAM och KAV är hälso- och sjukvårdsrelaterade metoder och andra åtgärder som tillämpas utanför hälso- och sjukvården.

Nu finns ett lagförslag som innebär att det ska vara förbjudet att behandla allvarliga sjukdomar med komplementär och alternativ medicin och vård.

Läs mer i RSMHBloggen.