Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH

Människor med långvarig psykisk ohälsa får inte det stöd de behöver och en majoritet av svenska kommuner använder inte evidensbaserade metoder.

När Sverige lyfter corona-restriktionerna är det dags för regeringen att se dem som levt isolerade i åratal, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och Ulrika Fritz, ordförande i Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige.

Läs mer hos GP.se.

Läs mer hos HCPLive.

I coronakrisens skugga är risken att fler drabbas av psykisk ohälsa stor.

Vi kräver att stödlinjen för psykisk ohälsa återinförs, skriver Anki Sandberg från Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Läs mer hos A: vård och hälsa.

Den statliga utredningen Komplementär och alternativ medicin och vård (SOU 2019:28) lämnade i maj i år sitt slutbetänkande, där man föreslår ett förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla allvarlig sjukdom.

För barn under 15 år och gravida ska förbudet gälla behandling av all sjukdom.

Det ska dock vara tillåtet för andra än sjukvårdspersonal att utföra symtomlindrande åtgärder (som inte närmare definieras).

Utredningen föreslår att förbudet ska omfatta ”både somatiska och psykiska sjukdomar”, det vill säga man jämställer psykisk ohälsa med kroppslig sjukdom. Förslaget är djupt problematiskt av flera skäl.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Jimmie Trevett

Komplementär och alternativ medicin och vård (KAM och KAV) är utan tvekan ett både komplext och stort område.

KAM och KAV organiserar många yrkesgrupper i Sverige, såsom massageterapeuter, homeopater, antroposofer och samtalsterapeuter.

Den gemensamma definitionen är att KAM och KAV är hälso- och sjukvårdsrelaterade metoder och andra åtgärder som tillämpas utanför hälso- och sjukvården.

Nu finns ett lagförslag som innebär att det ska vara förbjudet att behandla allvarliga sjukdomar med komplementär och alternativ medicin och vård.

Läs mer i RSMHBloggen.

Psykologen Lennart Lundin uttalar sig om nedskärningen

Kraftiga minskningar planeras i 2020 års budget för Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det kommer att medföra förödande konsekvenser för de berörda patienterna, skriver bland andra Johanna Sandström, IFS Göteborg.

Läs mer hos Göteborgs-Posten.

Patienter protesterar i brev.

Psykosverksamheten på Sahlgrenska ska fortsätta driva en av landets ledande kliniker för vård av personer som drabbats av schizofreni.

Det finns en mycket god kompetens i vår verksamhet och vi vet att det går att bibehålla vård på en hög nivå trots de utmaningar vi står inför, skriver Pia Rydell, verksamhetschef Psykiatri Psykos i GP.