Barbro Hejdenberg Ronsten, Förbundsordförande i RSMH

Ingen sjuk person ska behöva bli deporterad till ett fuktskadat hus utan stöd och vård. Att det ser ut så här är inte värdigt ett välfärdssamhälle som Sverige.

Det är dags för socialminister Lena Hallengren (S) att på allvar förbättra situationen för de med svårast psykisk ohälsa”, skriver debattören.

Läs mer hos RSMH.

Vi anser att det är viktigt att hitta förhållningssätt och behandlingar som får patienter med psykisk ohälsa att må bättre och kunna öka arbetsförmågan snarare än att minska den.

Ofta handlar det om att stödja patienten att själv göra förändringar i livet.

Vila riskerar att skada patienten.

Konkreta behandlingsprogram underlättar när man i vården rekommenderar handling i stället för vila.

Läs mer i Läkartidningen.

Hannes Qvarfordt

Jag skall direkt säga, att jag i det här blogginlägget uttrycker mina personliga ståndpunkter, även om jag gör det som, bland annat, ledamot i RSMH:s intressepolitiska utskott.

Det kan knappast ha undgått någon i RSMH-rörelsen, att den befinner sig i både en medlemskris och en ideologisk kris.

Vi tappar medlemmar och är på väg att bli nästintill en pensionärsorganisation.

Min egen uppfattning är att det beror både på en bristfällig ”marknadsföring” och på att vårt budskap är mycket otydligt.

Unga människor – av psykiatrin indoktrinerade med att de lider av specifika psykiska sjukdomar – söker sig hellre till de specialföreningar som motsvarar de diagnoser de har fått.

Läs mer i RSMHBloggen.

”Liberalerna vill ge alla rätt till en patientansvarig läkare; en trygg kontinuerlig huvudkontakt, så man slipper navigera själv i den psykiatriska vården”, skriver Anna Starbrink och Lina Nordquist.

Patienter ska också själva i högre utsträckning kunna välja vårdnivå – när man t ex behöver läggas in i slutenvården (självvald inläggning).

Liberalerna vill ge regionerna hela ansvaret – all beroendevård ska ses som sjukvård.

Läs mer hos SVT.

Anna Starbrink (L) är den som har det högsta politiska ansvaret över vården i Stockholm. Foto: SVT

Det skulle bli en vård som gav varje människa tillgång till bästa möjliga specialister och bästa möjliga vårdgivare för just deras sjukdomar och problem.

Men för många av dem som behöver psykvården allra mest blev resultatet nya risker, problem – till och med katastrof.

Det kan Uppdrag granskning visa efter att ha granskat vården i Stockholms län.

Läs mer hos SVT.

För att få bukt med den växande psykiska ohälsan är det främst två saker som behöver göras, skriver Urban Pettersson Bargo, styrelse­ledamot i Psykiatri­fonden.

1. Vi måste bli bättre på att berätta om resultaten från forskningsbaserade vård­insatser.

2. Stigmat kring psykisk ohälsa måste minska.

Läs mer i Dagens Medicin.