I coronakrisens skugga är risken att fler drabbas av psykisk ohälsa stor.

Vi kräver att stödlinjen för psykisk ohälsa återinförs, skriver Anki Sandberg från Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Läs mer hos A: vård och hälsa.

Jimmie Trevett

Komplementär och alternativ medicin och vård (KAM och KAV) är utan tvekan ett både komplext och stort område.

KAM och KAV organiserar många yrkesgrupper i Sverige, såsom massageterapeuter, homeopater, antroposofer och samtalsterapeuter.

Den gemensamma definitionen är att KAM och KAV är hälso- och sjukvårdsrelaterade metoder och andra åtgärder som tillämpas utanför hälso- och sjukvården.

Nu finns ett lagförslag som innebär att det ska vara förbjudet att behandla allvarliga sjukdomar med komplementär och alternativ medicin och vård.

Läs mer i RSMHBloggen.

Den statliga utredningen Komplementär och alternativ medicin och vård (SOU 2019:28) lämnade i maj i år sitt slutbetänkande, där man föreslår ett förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla allvarlig sjukdom.

För barn under 15 år och gravida ska förbudet gälla behandling av all sjukdom.

Det ska dock vara tillåtet för andra än sjukvårdspersonal att utföra symtomlindrande åtgärder (som inte närmare definieras).

Utredningen föreslår att förbudet ska omfatta ”både somatiska och psykiska sjukdomar”, det vill säga man jämställer psykisk ohälsa med kroppslig sjukdom. Förslaget är djupt problematiskt av flera skäl.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Barbro Hejdenberg Ronsten, Förbundsordförande i RSMH

Ingen sjuk person ska behöva bli deporterad till ett fuktskadat hus utan stöd och vård. Att det ser ut så här är inte värdigt ett välfärdssamhälle som Sverige.

Det är dags för socialminister Lena Hallengren (S) att på allvar förbättra situationen för de med svårast psykisk ohälsa”, skriver debattören.

Läs mer hos RSMH.

Psykologen Lennart Lundin uttalar sig om nedskärningen

Kraftiga minskningar planeras i 2020 års budget för Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det kommer att medföra förödande konsekvenser för de berörda patienterna, skriver bland andra Johanna Sandström, IFS Göteborg.

Läs mer hos Göteborgs-Posten.

Patienter protesterar i brev.

Psykosverksamheten på Sahlgrenska ska fortsätta driva en av landets ledande kliniker för vård av personer som drabbats av schizofreni.

Det finns en mycket god kompetens i vår verksamhet och vi vet att det går att bibehålla vård på en hög nivå trots de utmaningar vi står inför, skriver Pia Rydell, verksamhetschef Psykiatri Psykos i GP.

Vi anser att det är viktigt att hitta förhållningssätt och behandlingar som får patienter med psykisk ohälsa att må bättre och kunna öka arbetsförmågan snarare än att minska den.

Ofta handlar det om att stödja patienten att själv göra förändringar i livet.

Vila riskerar att skada patienten.

Konkreta behandlingsprogram underlättar när man i vården rekommenderar handling i stället för vila.

Läs mer i Läkartidningen.