Hannes Qvarfordt

Jag skall direkt säga, att jag i det här blogginlägget uttrycker mina personliga ståndpunkter, även om jag gör det som, bland annat, ledamot i RSMH:s intressepolitiska utskott.

Det kan knappast ha undgått någon i RSMH-rörelsen, att den befinner sig i både en medlemskris och en ideologisk kris.

Vi tappar medlemmar och är på väg att bli nästintill en pensionärsorganisation.

Min egen uppfattning är att det beror både på en bristfällig ”marknadsföring” och på att vårt budskap är mycket otydligt.

Unga människor – av psykiatrin indoktrinerade med att de lider av specifika psykiska sjukdomar – söker sig hellre till de specialföreningar som motsvarar de diagnoser de har fått.

Läs mer i RSMHBloggen.

Anna Starbrink (L) är den som har det högsta politiska ansvaret över vården i Stockholm. Foto: SVT

Det skulle bli en vård som gav varje människa tillgång till bästa möjliga specialister och bästa möjliga vårdgivare för just deras sjukdomar och problem.

Men för många av dem som behöver psykvården allra mest blev resultatet nya risker, problem – till och med katastrof.

Det kan Uppdrag granskning visa efter att ha granskat vården i Stockholms län.

Läs mer hos SVT.

”Liberalerna vill ge alla rätt till en patientansvarig läkare; en trygg kontinuerlig huvudkontakt, så man slipper navigera själv i den psykiatriska vården”, skriver Anna Starbrink och Lina Nordquist.

Patienter ska också själva i högre utsträckning kunna välja vårdnivå – när man t ex behöver läggas in i slutenvården (självvald inläggning).

Liberalerna vill ge regionerna hela ansvaret – all beroendevård ska ses som sjukvård.

Läs mer hos SVT.

Vi efterlyser en tydlig plan från regeringen hur utvecklingsarbetet inom psykiatrin ska utformas närmaste åren.

Utan tydliga signaler ökar risken att arbetet bromsas in och att kompetens och kontinuitet går förlorad, skriver Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) som representerar 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

Läs mer i Dagens Samhälle.

För att få bukt med den växande psykiska ohälsan är det främst två saker som behöver göras, skriver Urban Pettersson Bargo, styrelse­ledamot i Psykiatri­fonden.

1. Vi måste bli bättre på att berätta om resultaten från forskningsbaserade vård­insatser.

2. Stigmat kring psykisk ohälsa måste minska.

Läs mer i Dagens Medicin.

Anders Rydell. psykolog

De som leder verksamheten bör satsa på att utveckla och vässa skötarrollen. Ge ändamålsenlig vidareutbildning och obligatorisk, intensiv och regelbunden handledning.

Det skriver Anders Rydell, psykolog specialiserad på organisationspsykologi.

Det säger sig självt att en människa som arbetar under svåra förutsättningar, som skötare, med jämna mellanrum behöver ångestdämpa sig under en arbetsdag.

En strategi för det kan vara att tillfälligt avlägsna sig från patienterna eller att engagera sig i lättsamma och privata samtal med kollegor.

Läs mer hos Sydsvenskan. Tack vnv för tipset!