Sommar, framtidsfullmakter och Almedalen 2017

Jimmie Trvett

Jimmie Trevett, Förbundsordförande RSMH. Framtidsfullmakt är en krisplan, som saknar bevisad effekt.

Den första juli 2017 träder den nya Lag (2017:310) om framtidsfullmakter i kraft i Sverige. Det är med lite blandade känslor jag noterar detta.

RSMH har under många år diskuterat frågan om hur man skulle kunna göra klart på förhand hur man vill ha det när man mår för dåligt för att enkelt få andra att förstå detta där och då.

Detta gentemot såväl vården, socialpsykiatrin och myndigheter som civilrättsliga motparter som hyresvärdar med flera.

Ett förslag från brukarrörelsen har bland annat varit så kallade Nätverkskontrakt.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs Viska:s När är det kris?

0
0
0
s2smodern

Vi på psykosvårdsmottagningen får ta hand om patienterna som är utnyttjade av dessa "friska medborgare"

Hans Olsson

Många av våra svårt psykiskt funktionshindrade individer blir utnyttjade.

Det kan handla om att mindre nogräknade individer "lånar" pengar av individen i slutet av månaden då sjukbidraget kommit.

Påpassligt "besöker" man dem just då.

Det kan handla om att man vill åt deras mediciner eller utnyttja dem sexuellt.

Dessa mindre nogräknade individer anses vara friska medborgare i vårt samhälle.

Läs mer i Läkartidningen

0
0
0
s2smodern

Han vill legitimera patienterna

Anders Ekholm

För schizofreni finns kurserna Sjukdomshantering och familjeutbildning (också för anhöriga), men bara några procent max får sådan utbildning idag. Anhörigas vård är 40 % av psykiatrins

Nationalekonomen Anders Ekholm föreslår att patienter ska legitimeras för att i större utsträckning sköta sina sjukdomar.

Läs mer i Dagens Medicin.

0
0
0
s2smodern

Mer pengar till psykiatrin löser inte krisen

stefan krakovski

Stefan Krakowski, överläkare psykiatri

I regeringens vårändringsbudget tillförs mer resurser till barn- och ungdomspsykiatrin.

Det är förstås välkommet.

Dock har jag efter många års yrkeserfarenhet blivit övertygad om att mer pengar inte löser de grundläggande problemen som psykiatrin brottas med.

Läs mer hos Dagens Samhälle.  

0
0
0
s2smodern

Friskare utan tvång

Staffan Utas

Staffan Utas, ordförande RFHL Uppsala län. 75 % med tvångsvård och rättspsyk har missbruk. Mestadels missbruksvård

Avskaffa stegvis all tvångsbehandling inom den svenska psykiatrin, skriver ­Staffan Utas.

Läs mer i Uppsala Nya Tidning.

0
0
0
s2smodern

Styrning av psykiatrisk vård träffar fel

Rolf Holmquist

Rolf Holmqvist: Psykiatrisk vård utvärderas inte på ett meningsfullt sätt.

Om Socialstyrelsens nya riktlinjer bara handlar om behandlingsmetoder och inte om metoder för kontinuerlig resultatuppföljning kommer vi inte att använda resurserna optimalt

Läs mer i Läkartidningen.

0
0
0
s2smodern