Funktionshinderrörelsen frågar ut politikerna i Almedalen

Almedalen

Hur vill de politiska partierna garantera självbestämmande och livskvalitet för människor med funktionsnedsättning?

Under Almedalsveckan arrangerar stora delar av funktionshinderrörelsen för första gången gemensamma utfrågningar med ledande företrädare för de politiska partierna.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Skriv en kommentar (1 Kommentar)

Psykiatrin behöver mer kompetens – inte bara fler händer

sjuksköterskor

Lena Wiklund Gustin, Sebastian Gabrielsson, båda Nationellt nätverk för specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård, Henrika Jormfeldt, Hanna Tuvesson, båda Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, PRF.

För att få en långsiktigt hållbar psykiatrisk vård krävs satsningar som underlättar för sjuksköterskor att specialistutbilda sig, skriver fyra debattörer.

Läs mer i Dagens Medicin.

Skriv en kommentar (3 Kommentarer)

Bra med mer pengar – men inte in i ett svart hål

Jimmie Trevett

Jimmie Trevett, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

RSMH har under en rad av år drivit på för kraftigt utökade resurser till psykiatrin och för att förebygga psykisk ohälsa.

I ett kongressutlåtande från 2015 sa vi i RSMH att ”Hälften är inte nog – vi kräver ökade resurser till personer med psykisk ohälsa”.

Bakgrunden var den så kallade Miltonutredningen, som kom år 2006 och där utredaren Anders Milton kommit fram till att det behövdes tillskott till psykiatrin på 1,7 miljarder årligen för att komma tillrätta med bristerna.

I verkligheten hade satsningarna blivit ungefär hälften så stora.

Läs mer i RSMHBloggen.

Skriv en kommentar (1 Kommentar)

Bra med samtyckeslag – men mer behövs!

Anne-Sofie Höij

Anne-Sofie Höij, RSMH

Innan jul lämnade regeringen förslag om en ny samtyckeslag.

Det betyder att för att inte bli förövare måste de som har sex få bekräftat både muntligt och i övrigt att båda vill ha sexuellt umgänge.

Det är beklagligt att det behövs och jag tycker att det är på tiden.

Men vilken utbildning ska polis, nämndemän, åklagare och domare få?

För attitydförändring behövs.

Många våldtäktsoffer är inte trodda idag och förövarna går fria.

Läs mer i RSMHBloggen.

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

#Metoo: Det finns hjälp att få

Paulina Tarabczynska

Paulina Tarabczynska, RSMH

Tjejer med psykisk ohälsa och hbtq-personer utsätts oftare än andra för sexuella övergrepp.

Det tycks som att män som vill våldföra sig söker upp oss sköra människor, för att vi anses vara lättare byten.

Men det finns hjälp att få och kom ihåg att anmäl dem!

Läs mer i RSMHBloggen.

Skriv en kommentar (1 Kommentar)