Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen hittar en rad brister i vården av personer som tagit sitt liv.

Granskningen bygger på sjukvårdens egna händelseanalyser av 228 självmord.

Läs mer i Läkartidningen.

Lägg till kommentar