Aripiprazol

Aripiprazol (Abilify), risperidon (Risperdal) och olanzapin (Zyprexa) ingick i en 12 veckors studie

Barn som behandlas med antipsykotika får ökade riskfaktorer för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-06-21 14:01
Detta har varit känt ganska länge. Diabetes är väl värst för hjärt-kärlsjukdomarna kommer väl i 45 årsåldern tidigast vid psykossjukdom. Det preparat som kanske kan fungera för barn är Zeldox, som stimulerar 5-HT2C-receptorn, som vid blockering verkar ge viktökning för Zyprexa.

Artikel om 5-HT2C (www.viska.se/nya-lakemedel/7091-blockering-av-5-ht2c-receptorn-ger-viktokning-hos-antipsykotika)
Geta
#1 Geta 2018-06-15 18:07
Även vuxna drabbas av det metabola syndromet vid medicinering med antipsykotika. Få klarar sig från det.

Du har inte rätt att posta kommentarer