Vid behandling av depression förbättrar kombinationen  en återupptagshämmare och hämmare av presynaptiska alfa2-autoreceptorer (t.ex mirtazapin) signifikant behandlingsresultatet jämfört med enbart återupptagshämmare fann en tysk metaanalys.

Denna kombination kan användas vid svår depression och för de som inte får effekt.

Läs mer i Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer