Akatisi eller rastlöshet är en av de vanligaste och mest störande extrapyramidala biverkningen av antipsykotika.

Akatisi kan uppträda hos alla atypiska dvs nyare antipsykotika, men det är inte lika vanligt, som för gamla antipsykotika, som t.ex. Haldol.

Riskfaktorer för akatisi är höga doser, hög potenta antipsykotika, kombination med andra psykofarmaka, bipolär och missbruk.

Behandlingen av akatisi är att sänka dosen av antipsykotika om det är möjligt eller lägga till Akineton eller betablockeraren Propranolol.

Det finns vissa bevis för att antidepressivat Mirtazapin har effekt mot akatisi.

Läs mer på Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer