Elias Eriksson

Vid en efterhandsanalys av patientdata från publicerade och opublicerade randomiserade placebokontrollerade studier med SSRI vid svår depression framgick att de i mer än 90 procent av fallen hade effekt på symtomet nedstämdhet.

– Vår studie visar att ifrågasättandet av den antidepressiva effekten av SSRI i hög grad beror på användandet av ett missvisande effektmått. SSRI utövar en robust antidepressiv effekt som kan påvisas i de allra flesta studier i vilka medlen har testats säger professor Elias Eriksson.

Läs mer hos Janusinfo.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-05-29 18:22
Lite chockerad att ingen noterat detta tidigare. Framförallt att inte myndigheter, som FDA och Cochrane gjort det. Men det bevisar vad jag trott länge att alla kan göra fel. Effekt hos 90 % är mycket, eftersom man får då samma effekt som ECT ger, men kanske har samma fel gjorts där, så siffran kanske är 100 %:

Nu var detta svåra depressioner och vid svåra depressioner får man bättre effekt än vid måttliga eller lindriga depressioner, där effekten är mycket sämre. Emellertid är nog det samma fel i de mätningarna också.

Tror att det återstår testa läkemedelskombinationer SSRI-antidepressiva och t.ex Quetiapine vid svåra depressioner. Alltid bra med starkare effekt direkt utan att avvakta behandlingsresultat efter en månad. Svåra depressioner ger ökad självmordsrisk, som t.ex Clozapine minskar vid schizofreni - kan vara värt att testa vid depression också. Vid svåra depressioner kan man få psykotiska symptom, som säkert kan öka självmordsrisken.

Du har inte rätt att posta kommentarer