Forskare har undersökt Youtube, som kamratstöd vid schizofreni.

Det som var förvånande var att de som la upp videos där var så öppna om sin sjukdom. De var öppna för de ville hjälpa andra med liknande besvär.

Youtube användes för att minska ensamheten, finna hopp, för att stödja och försvara varandra, för att dela med sig av sina erfarenheter och ge strategier för att hantera dagliga utmaningar.

De försökte lära från andras erfarenheter om mediciner och när hjälp hos psykiatrin skall sökas.

Det hjälper dem att minska rädslan för psykisk sjukdom och skapar en känsla av samhörighet mellan dessa individer.

Det är dock förtidigt att veta hur viktig denna form av kamratstöd är ännu.

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-10-19 13:38
Jag tror Youtube är bra för information och korta kurser. Patientutbildning och familjeutbildning kan ske kanske via Youtube. Sedan passar inte video alla, eftersom vissa klarar inte av att integrera bild och ljud, men Text-TV funkar bra för dem.

Tror mer att forum passar bättre som kamratstöd och kan bättre anpassas efter individuella problem. Schizofreni varierar mycket från individ till individ, vilket gör en video mindre representativ för alla. Samtidigt en undersökning har gjorts på forum och schizofreni, men man kunde inte se några positiva effekter. Men det kan ju bero på upplägget. Har man ett forum med bara nyinsjuknade t.ex så kanske inte man kan förvänta sig så stor effekt. Det är viktigt med sjukdomserfarenhet.

Du har inte rätt att posta kommentarer