livsstil

Livsstilsrådgivning har viss effekt hos personer med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom visar en ny metaanalys (utvärdering av kliniska studier).

Men effekterna är små vilket gör insatserna dyra.

Läs mer hos Janusinfo.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2014-10-30 17:12
Bra idé kanske något för RSMH, som vill minska dödligheten i kroppsliga sjukdomar :-)
Geta
#3 Geta 2014-10-29 15:49
Trevliga gruppromenader kunde man ordna för antipsykotikabrukare.
Admin1
#2 Admin1 2014-10-29 15:38
Rökavvänjning kanske borde satsas på vid schizofreni, eftersom en amerikansk studie kom på att den orsakade 50 % av överdödligheten. I Sverige är siffran lägre säker för fler snusar. Om folk inte kan sluta röka, så kan de ju byta till hälsosammare snus istället. Naturligtvis skall rökavvänjningen vara gratis liksom nikotinplåster.

Motionsvanor är säkert lättare att påverka än matvanor och alkoholvanor. Men det verkar svårt att få förändringar. Och kanske är bättre kroppshälsovård effektivare vid schizofreni än livsstilskurser.
Geta
#1 Geta 2014-10-29 15:12
Jag tycker att man borde sätta in livsstilsrådgivning just när man har fått sin första psykos och börjar med antipsykotika. Då borde man upplysa om riskerna med ett osunt levene.

Du har inte rätt att posta kommentarer