Den första randomiserade studien (150 personer) på avatarterapi mot röster vid schizofreni gav effekt med mindre stress och mindre röster.

En av fyra med schizofreni hör röster trots behandling mot psykossymptom.

Efter 12 veckor med avatarterapi sågs en dramatisk förbättring, men bara 10 % blev helt kvitt rösterna. 

Avatarterapi sker med dator, där rösten ges en avatar och en psykolog ger avataren tal och låtsas vara rösten, men talar också som terapeut för att ge patienten övertaget.

Men större studier än detta krävs för att bevisa effekten.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Läs på svenska i Dagens Nyheter.

Läs originalartikeln hos Lancet Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-02-08 17:39
The Mental Elf granskar studien och efter 24 veckor var effekten inte signifikant och de har andra invändningar. Kan avatarterapin ersättas av bildterapi undrar de.

https://www.nationalelfservice.net/mental-health/psychosis/facing-our-inner-voices-does-digital-personification-of-hallucinated-voices-help-those-with-psychosis/
Admin1
#1 Admin1 2017-11-28 20:43
Jag tycker denna behandling är lite skum. Man gör rösten mer verklig med ett ansikte, sedan får man lära sig att inte bry sig om vad rösten säger och upptäcka att man kan få övertaget över rösten. Det finns andra tekniker som att ge rösterna samtalstid bara 15 minuter per dag. Den taktiken används också för tvång vid OCD.

Du har inte rätt att posta kommentarer