schizofreni

På en kongress presenterades att vid schizofreni är det överaktivitet i ventrala hippocampus, som ger dopaminöveraktivitet.

Detta ger en aktivering, som gör det svårt att skilja mellan viktig och oviktig information, vilket bidrager till psykos och psykossymptom.

Inaktivering av ventrala hippocampus kan vara rätta sättet att behandla schizofreni, men flera lovande preparat, som verkar där har misslyckats i kliniska tester, vilket enligt en hypotes kan bero på den tidigare behandlingen med dopaminblockerande antipsykotika.

På kongressen diskuterades även motivation och socialkognition.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-08-26 19:53
Det finns djurförsök som tyder på att Haldol gör att möss inte får effekt av glutamatantipsykotika.
http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/5046-nytt-medel-mot-psykos-kan-bli-godkant-i-usa-i-ar

Tråkigt om gamla antipsykotika inte gör att man får effekt av nya antipsykotika för då kan bara nya antipsykotika användas av nyinsjuknade och då blir det lönsamhetsproblem. Om man inte hittar någon upptrappnings-nedtrappningsdosering som fungerar.

Du har inte rätt att posta kommentarer