labmöss

Möss med schizofrenigener används för att förstå schizofreni

Kognitiv nedsättning med bl.a nedsatt minne vid schizofreni har betydelse för att klara vardagen och arbetsförmågan.

Forskare i USA har lyckats att förhindra nedsättning av minnet i en musmodell för schizofreni.

Mössen hade en gen, som gjorde att enzymet GSK3 var för högt, men om GSK3 hämmades fick mössen normalt minne i ett minnestest.

Nackdelen med studien är att denna schizofrenigen finns hos väldigt få. Behandlingen måste också påbörjas direkt vid födseln och sedan fortsätta i många år.

Forskarna skall fortsätta med musförsök för att lista ut hur användbar denna behandling är och hur många som kan få effekt av den.

Från Schizophreniaforum.org.

Minnestest på möss sker genom att mössen får simma i en bassäng med viloplatser utplacerade osynliga under ytan. Mössen måste minnas var de finns för att kunna vila.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-02-28 13:48
En sak är viktigt att tänka på om mediciner som förbättrar kognitionen kommer och ger bättre funktionsförmåga. Det kan göra att fler kan arbeta och rätt många slipper gruppboende. Nackdelen kan vara att man blir bättre på missbruka, utöva våld, bättre på att begå självmord, fler fängelsestraff, mer rättspsyk och stökigare vid inläggningar t.ex mer bältning. Om kognitionen förbättras måste man satsa hårt för att minimera psykoser för de blir för riskfyllda annars.

Du har inte rätt att posta kommentarer