Nuplazid

Nuplazid är en selektiv invers serotoninagonist (blockerar serotonin)

Den amerikanska myndigheten FDA har godkänt Nuplazid (pimavanserin) mot psykoser med hallucinationer och vanföreställningar vid Parkinsons sjukdom, som drabbar 50 % av dem.

Det är ett allvarligt symptom, som kan göra att tänkande och känslor blir så störda att kontakten med anhöriga försämras kraftigt och kan göra det svårt att ta hand om sig själv.

Nuplazid är en viktig behandling av Parkinsons med dessa symptom säger en representant för FDA.

Preparatet har en varning om risk för dödsfall vid demenspsykoser, som också finns för nyare antipsykotika.

Nuplazid verkar via serotonin och alltså ej dopamin. Vanliga biverkningar är vätskeansamling i anklar, ben och fötter, illamående och konfusion.

Nuplazid genomgår tester mot schizofreni.

Läs mer hos FDA.

Läs mer om Nuplazid på Viska.

NYTTNuplazid skall testas mot schizofreni, som inte får effekt av andra antipsykotika och mot schizofreni med effekt av antipsykotika och jämföra med placebo hos 380 personer. Läs mer hos Seeking Alpha.

Kommentarer   
Admin1
#9 Admin1 2019-07-24 15:10
Nuplazid gav inte signifikant effekt, som tillägg till antipsykotika vid schizofreni för att få starkare effekt.
https://www.fiercepharma.com/pharma/acadia-s-nuplazid-flops-schizophrenia-trial-heels-doj-marketing-probe
Det är svårt att bevisa tilläggseffekt, eftersom stora symptom krävs för det och tilläggseffekten är nog inte tillräckligt stor.
Admin1
#8 Admin1 2016-11-15 17:19
Nuplazid skall testas som tillägg till antipsykotika vid schizofreni mot negativa symptom:

http://www.businesswire.com/news/home/20161115005717/en/ACADIA-Pharmaceuticals-Initiates-Phase-II-Trial-Pimavanserin
Admin1
#7 Admin1 2016-11-07 13:43
Det kan gå att kombinera Nuplazid med Haldol eller andra gamla antipsykotika och då borde Haldols extrapyramidala biverkningar minska mycket. Med Nuplazid borde man kunna förvandla gamla antipsykotika till nya. För vissa fungerar bara gamla antipsykotika och då kan det vara bra att slippa extrapyramidala biverkningar och slippa antikolinergika, som försämrar närminnet. Samtidigt får man fler antipsykotika med låg viktuppgång att välja på.
Admin1
#6 Admin1 2016-11-06 12:58
Att testa Nuplazid mot schizofreni, där antipsykotika inte ger effekt är mycket smart, därför den gruppen är 30 % och man kan få säkert mycket högre pris på Nuplazid med den användningen. De som inte får effekt av antipsykotika har 3-10 gånger större vårdkostnader.

Att däremot testa mot schizofreni i öppenvård kan vara svårare att bevisa effekt på på grund av hög placeboeffekt. Placeboeffekten ökar nämligen med åren. Jag tror det beror på saker, som patientutbildning och informationssökning på internet. Minns vad PsykosRegistret brukar säga: Kunskap har antipsykotisk effekt. Ju mer symptom man har desto större chans att bevisa effekten.
Ready
#5 Ready 2016-11-04 23:13
Citerar Geta:
Ready, förstår du själv vad schizofreni är? Jag gör det inte.


Jag vet inte heller.
Geta
#4 Geta 2016-11-04 20:54
Ready, förstår du själv vad schizofreni är? Jag gör det inte.
Ready
#3 Ready 2016-11-04 20:19
Jag är ganska trött på namnet schizofreni. Om man ska kunna ändra namnet så måste det först ske ett genombrott i förståelsen av vad sjukdomen är för något.
Admin1
#2 Admin1 2016-06-11 13:26
Det verkar, som Nuplazid skall ansöka om godkännande i EU i år:
http://www.moneyshow.com/articles/tptp072513-44826/acadia--progress-on-parkinsons_and_
Admin1
#1 Admin1 2016-05-03 16:37
Positivt att det blev godkänt. En nackdel med Parkinsons är att 40 % får demens och då borde Nuplazid inte kunna användas, eftersom dödligheten ökar. Men är problemen stora så kan man kanske bortse från en liten ökad dödlighet. För schizofreni har det inte bestämts än om det skall testas ensamt eller som tillägg till vanliga antipsykotika. Nackdelen med tilläggsbehandling är att det är svårare att bevisa effekt. Ju mer symptom man har desto lättare att bevisa effekt.

Du har inte rätt att posta kommentarer