I en stor studie har diabetesläkemedlet tirzepatid, som ännu  bara finns i USA, visat betydande viktminskning hos vuxna med fetma.

Läs mer i LäkemedelsVärlden.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2022-06-07 21:47
Ja, det kan vara intressant att kombinera med antipsykotika med hög viktökning kanske främst Clozapine. Borde vara bättre än metformin, som naturligtvis är mycket billigare. Zyprexa ger hög viktökning, men där finns aripiprazol som alternativ. För Clozapine finns inget alternativ. För 15 år sedan var Zyprexa ett stort preparat, men används mindre idag. I USA finns Lybalvi, som består av olanzapin + samidorfan, som halverar viktuppgången.
Geta
#1 Geta 2022-06-07 21:10
Att få ner hungern som antipsykotika orsakar borde vara ett bra mål. Då minskar fetman radikalt.

Du har inte rätt att posta kommentarer