En litteraturgenomgång har givit information om antipsykotika, antidepressiva, antiepileptika och blodglukossänkande medel som kan bidraga till viktökning eller viktminskning.

Efter 3 månader uppstod följande viktuppgång:

Olanzapin/Zyprexa 2,4 kg

Quetiapin/Seroquel 1,1 kg

Risperidon 0,8 kg

Abilify 0,6 kg

Zeldox/Ziprasidon 0 kg. Även Litium gav ingen viktuppgång.

Det finns blodglukossänkande medel, som ger liknande viktuppgång, som Zyprexa.

Inressantast var antiepileptikat Zonegran, som gav 7,7 kg viktnedgång.

Läs mer hos Janusinfo.

Kommentarer   
Ready
#2 Ready 2015-02-07 19:13
Skulle vara intressant att veta viktuppgången för Serdolect. Jag skulle tro att den är ungefär som Seroquel.
Admin1
#1 Admin1 2015-02-05 12:57
Det finns några här med epileptiska besvär, så Zonegran kan vara intressant för dem och intressantare än Topimax, som några här använt tidigare.

Du har inte rätt att posta kommentarer