En amerikansk psykiater skriver om missbruksrelaterad psykos, som liknar schizofreni och ofta diagnosticeras som schizofreni.

Den är också nästan lika vanlig som schizofreni.

En tredjedel av dessa tillfrisknar fullständigt.

De med missbruksrelaterad psykos är oftast mindre sjuka än vid schizofreni.

De flesta, som fullständigt tillfrisknat från schizofreni har egentligen missbruksrelaterad psykos, där missbruket upphört och därmed har symptomen upphört.

Emellertid livslång abstinens är ofta inte tillräckligt för att symptomen skall försvinna hos alla.

Läs mer på Medical News Today.

Du har inte rätt att posta kommentarer