Sedan 1920-talet har forskarna försökt förstå det komplexa sambandet mellan marijuana och psykos.

Cannabis kan orsaka kortvariga psykotiska upplevelser, som hallucinationer och paranoia även hos friska, men forskarna har länge märkt en koppling mellan marijuanaanvändning och schizofreni.

Läs mer i TIME.

Du har inte rätt att posta kommentarer