En ny norsk studie tyder på att vid schizofreni så försämrar rökning av marijuana den kognitiva förmågan medan vid bipolär sjukdom händer det motsatta dvs en förbättring.

Forskarna tror att skillnaden tyder på olika sjukdomsmekanismer.

Läs mer på PsychCentral.

Du har inte rätt att posta kommentarer