Förhöjda nivåer av kynurensyra är kopplat till kognitiva problem vid schizofreni enligt ny forskning.

Läkemedel som hämmar kynurensyra kan kanske användas i kombination med antipsykotika för att behandla kognitiva brister (dåligt närminne, dålig koncentrationsförmåga, dålig förmåga att få saker utförda), som är det mest svårbehandlade symptomet vid schizofreni.

Försöken gjordes på råttor.

Kynurensyra hämmar alfa-7 receptorn för transmittorn acetylkolin, vilket hämmar kognitionen.

Läs mer på US News.

Du har inte rätt att posta kommentarer