Negativa symptom vid schizofreni kan skiljas från depression genom att de är långvarigare säger tyska forskare.

De jämförde personer med schizofreni (33 st) och depression (43 st) med ett test för negativa symptom och båda grupperna fick höga värden.

Emellertid fanns en skillnad då de flesta med depression hade haft negativa symptom bara 3 månader före sjukhusvården, medan de med schizofreni hade ofta haft symptomen längre än 12 månader innan.

De klassificerade negativa symptom som långvariga om de varat längre än 12 månader och icke-långvariga om de var kortare än 12 månader.

Med denna klassificering uppträdde långvariga negativa symptom hos 73 % av de med schizofreni och hos 42 % av de med depression.

Varaktigheten hos de negativa symptomen kan användas för att skilja dem från depressionssymptom enligt författarna.

Kommentar:

Tidigare har det sagts att negativa symptom är svåra att skilja från depression och det verkar stämma enligt denna undersökning. Intressant är att 43 % av de med depression hade långvariga negativa symptom. Negativa symptom är visserligen vanligare vid schizofreni, men det är mycket vanliga vid depression också. Det negativa i denna undersökning är att varaktigheten relateras till sjukhusinläggningen, vilket är en svaghet. De med schizofreni kanske väntar längre med sjukhusvård än deprimerade personer. Det kan bero på sådana faktorer som att de med schizofreni väldigt sällan arbetar.

Källa:

Bottlender, R., Sato, T., Groll, C., Jäger, M., Kunze, I. and Möller, H-J.
Negative Symptoms in Depressed and Schizophrenic Patients: How Do They Differ?
J Clin Psychiatry 64: 954-958 (2003)

 

Du har inte rätt att posta kommentarer