Recension av Handbok i klinisk psykiatrisk diagnostik av Mats Adler

Adlers poäng är att vi förutom kriteriebaserad diagnostik – som han inte avvisar – behöver analysera domäner bortom DSM-systemet.

Vilka är de aktuella problemen? Hur ser förloppet ut?

Hur ser utvecklingshistorien ut? Vilken är patientens personlighet?

Vilka screeningfrågor fångar bäst diagnoser vi ofta missar i en öppen intervju?

Och hur ska vi bedöma aktuellt psykiskt status?

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer