Ett konstruktivt samarbete mellan vård och brukare inom psykiatrin, vilket Psykiatrisamordnaren ser som väsentligt, förutsätter att vissa meningsskiljaktigheter kring medicinering med antipsykosläkemedel klaras ut.

Vi redovisar empiri rörande viktiga aspekter av sådan medicinering, vilken kan utgöra underlag för sådana diskussioner.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer