Det är ju sällan diagnosen som är själva dödsorsaken för personer med psykisk ohälsa, till skillnad från dödsorsaken hos en cancerpatient, skriver Jimmy Trevett, RSMH.

Jämlik vård. Personer med psykisk ohälsa har sämst hälsa av alla grupper i samhället.

Ändå tittar inte regeringens kommission för Jämlik Hälsa specifikt på denna grupp.

När utredningen nu är halvvägs är det dags att tänka om.

Annars kommer kommissionen att misslyckas i uppdraget att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  

Läs mer i Dagens Samhälle

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-04-27 19:33
Det är ganska få, som har schizofreni och kanske 0,7% av befolkningen. Saker som orsakar tidig död är missbruk, rökning samt självmord. Men självmord är inte så stort problem vid schizofreni utan drabbar 5-10 %. Bättre insatser mot rökning och missbruk är nog viktigast. Särskilt missbruk är viktigt, eftersom säkert 50 % av sängplatserna på psyk är belagda av personer med missbruk. Missbruk ökar också risken för rättspsyk, tvångsvård,dödsolyckor och självmord. 75 % av platserna på rättspyk och tvångsvård har missbruk.

Du har inte rätt att posta kommentarer