Den indiske matematikern VashishthaNarayan Singh, som insjuknade i schizofreni 1976, har 67 år gammal blivit erbjuden att bli gästprofessor vid ett indiskt universitet.

Han avlade sin doktorsexamen i USA och har arbetat åt NASA där.

1974 återvände han till Indien, där han insjuknade.

Läs mer i The Times of India.

Du har inte rätt att posta kommentarer