I Lancet presenteras en studie kring sui­cidprevention.

Undersökningen bygger på data från 91 psykiatriska kliniker i England och Wales.

Författarna har tittat på individer som begick självmord under perioden 1997–2006 och som tidigast tolv månader före självmordet varit i kontakt med någon av dessa kliniker.

Resultaten kan sammanfattas med att vid kliniker som infört minst sju av nio rekommendationer minskade antalet fall av suicid, medan man inte såg någon förändring vid kliniker som infört sex eller färre rekommendationer.

Författarna har också tittat på vilka enskilda förebyggande insatser som är effektivast.

Här har antalet fall av suicid jämförts före och efter det att en enskild rekommendation införts.

Särskilt effektivt tycks mobila team vara.

Efter införandet skedde i genomsnitt 9,32 fall av suicid per 10 000 patienter och år jämfört med 11,44 fall före införandet.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer