I Arkansas i USA skall barn med schizofreni och vissa andra psykiska sjukdomar kunna ha kontakt med psykiater via video och därmed slippa resa in till psykiatern.

Det är enbart återbesök som kan ske på detta sätt, som är särskilt bra för de som bor på landsbygden.

Läs mer hos ModernHealthcare.

Du har inte rätt att posta kommentarer