Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit ytterligare ett steg i att utveckla patientmedverkan genom att ta fram en policy.

Policyn tydliggör myndighetens ställningstaganden kring patientmedverkan och blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.

Läs mer hos TLV.

Du har inte rätt att posta kommentarer