Trots att besöken inom barn- och ungdomspsykiatrin har ökat med 16 procent på fem år ökar behoven ännu snabbare, enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och regioner.

»Vi måste snabbt hitta nya sätt för att öka tillgängligheten«, säger psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer