När nu Danmark och Finland har beslutat om att prioritera personer med svår psykisk sjukdom i sina vaccinationsplaner finns all anledning för Folkhälsomyndigheten att göra detsamma.

Läs mer hos Svenska Dagbladet.

Vi vädjar idag i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten med flera att prioritera personer med allvarlig psykisk sjukdom vid covid-19 vaccinering.

Ny forskning visar att risken att bli sjuk och dö i covid-19 är betydligt större för personer med svår psykisk sjukdom.

Sverige borde följa länder som Danmark och Storbritannien och prioritera denna grupp skriver RSMH tillsammans med Schizofreniförbundet, Riksförbundet Balans, Sveriges Fontänhus Riksförbund samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer