Sture Andreasson har fört en lång kamp för de psykiskt funktionshindrades rättigheter och nyligen prisades han av Region Halland.

– Det är ett nödvändigt arbete, säger han.

Under decennier har han verkat för att förbättra villkoren för personer med psykiska sjukdomar, och för deras anhöriga.

Bakgrunden till engagemanget är Stures och hustrun Britt-Maries son, som insjuknade i schizofreni i 25-årsåldern.

Läs mer i Norra Halland.

Du har inte rätt att posta kommentarer