hjärna

Forskaren David Eagleman har skrivit boken Incognito: The Secret Lives of the Brain och är intervjuad om boken.

Det mesta som sker i hjärnan är omedvetna processer, som vi själva är helt omedvetna om.

Han säger att vi talar hela tiden och lyssnar till oss själva.

Vid schizofreni så blir vår inre dialog till röster, som tillskrivs andra personer än den inre dialog, som det egentligen är.

Han skall också påbörja studier, som skall bevisa att schizofreni är en sjukdom orsakad av fel tidsuppfattning.

Läs mer hos Wired.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer