pojke

Autism verkar mer sannolik för barn med schizofreni eller bipolär i den närmaste familjen som tyder på att det finns gemensamma faktorer mellan dessa tre tillstånd.

Autismrisken var 2.9 gånger högre med schizofreni hos föräldrarna och 2,6 till 12,1 gånger förhöjd med schizofreni hos syskon.

Fyndet tyder på schizofreni, bipolär och autism visar sig på olika sätt, men kan ha samma grundorsaker.

Läs mer hos MedPageToday.

Du har inte rätt att posta kommentarer