kortex

Kortex är de mörkblå yttre delarna

Personer med schizofreni visar större uttunning av hjärnans kortex i valda subregioner av både frontal och temporala lober under en 2 års period jämfört med helt friska individer visar en ny studie.

Emellertid dessa strukturella skillnader kunde inte kopplas till neurofysiologiska mått eller kliniska symptom.

Läs mer i NEWSMedical.

Du har inte rätt att posta kommentarer