Amerikanska forskare har med en ny teknik undersökt hur hjärnan fungerar.

Det har givit viktig insikt hur störningar i nervsignaleringen kan bidraga till schizofrenisymptom.

De fann att balansen mellan excitatorisk och inhibitorisk funktion i hjärnan är viktig för optimal koordination och kognition och att inhibitoriska neuron spelar en viktig roll i beteendestörningar som kan uppstå vid schizofreni.

Läs mer hos domain-b.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer