En fransk studie 3200 kvinnor med schizofreni belyser viktiga hälsoskillnader mellan gravida kvinnor med och utan schizofreni samt hos deras nyfödda.

Resultaten tyder på preliminära rekommendationer att fortsätta  försöka förebygga metabolisk risk och urinvägsinfektioner; att främja tidig rökavvänjning, alkoholabstinens och upphörande av missbruk och att utveckla specifika program för andra ouppfyllda behov under och före graviditeten.

Läs mer i The Lancet.

Du har inte rätt att posta kommentarer