Det får Socialstyrelsen för att göra insatser för bättre psykisk hälsa och utveckla och sprida kunskap till landets regioner och kommuner.

Läs mer i Dagens Medicin.

Du har inte rätt att posta kommentarer