Karolinska Instituet

En avhandling från Karolinska Institutet, men med mindre kontroversiell kniven på strupen

En svensk avhandling av Tomas Moberg har kommit, som undersöker våld vid psykiska problem, serotoninerga systemets inverkan och dödlighet hos våldsbenägna. 

Psykisk problematik gav riskökning för att utöva våld, och återfallsförbrytare i våldsbrott hade en högre dödlighet.

Riskbedömningar för våld är också ett verktyg att identifiera våldsbrottslingar som löper högre risk att dö av behandlingsbar psykisk problematik.

Inget samband mellan psykossjukdom och våldsbrott sågs i denna avhandling.

Intellektuell funktionsnedsättning, missbruk och beroende samt tidiga beteendeproblem (inklusive våldsamt beteende i barndomen) var förenade med en högre risk för våldsanvändning.

Personlighetsstörning innebar en högre risk för våld hos män. Depressions-/ångestsyndrom betydde en viss riskökning för våldsanvändning, liksom att ha blivit utsatt för våld under barndomen.

Våldsamma återfallsförbrytare hade en högre risk att dö av alkohol- eller narkotikarelaterade tillstånd och självmord. 

Läs mer i Läkartidningen.

Avhandlingen finns på engelska här. Det intressanta är också sammanfattningen av tidigare forskning, som finns i avhandlingen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-02-10 12:39
Två stycken här på sajten, som gått särskola och var bitter på det och hade båda varit inblandade i våld eller hot. Så att intellektuell nedsättning kan innebära våldsrisk tror jag på. Det lustiga var att båda två var hyfsade på att skriva och hade ovanligt stora planer. Problemet var att de inte kunde genomföra sina idéer och behövde hjälp t.ex. för att åka buss eller gå och handla. De skyllde alla sina problem på särskolan och kanske hade våldet med det att göra.

Du har inte rätt att posta kommentarer