MKT-appen 

Metakognitiv träning (MKT) har hög till moderat effekt på positiva symptom och vanföreställningar vid schizofreni, men moderat till låg kvalitebevis tyder att effekten kan kvarstå upp till 6 månader efteråt (Schizophrenia Library).

MKT innebär att man tränar sig på att undvika tankefel, som kan leda till vanföreställningar.

En med schizofreni drar ofta snabba och felaktiga slutsatser.

Medan en normal person kräver 5-6 fakta för ett beslut nöjer sig en med schizofreni med ett fakta.

Nu finns en gratis-app för MKT utvecklad av forskare för android och IOS.

Sandoz och Pilloxa samarbetar för att förbättra följsamheten till medicinering hos transplanterade patienter med hjälp av en smart läkemedelsdosett med inbyggda sensorer och en smartphone app kopplad till flera datatjänster.

Plattformen har som mål att ge individualiserad support och feedback till användaren för att på så sätt underlätta för dem att ta sina mediciner på bästa möjliga sätt.

Läs mer hos Life Science Sweden.

Appen Health by Mindstrong är de första kontinuerliga mätsystemet av kognition och humör.

Hjärnfunktioner som minne och uppmärksamhet påverkar hur man använder sin smartphone.

Hur man drar, trycker och använder tryckskärmen på andra sätt används som ett mått på kognition och känslor och ger ett hälsobesked om hjärnan.

Appen kan rapportera till vården för de som bor i USA om hälsoläget försämrats.

Läs mer hos MIT Technology Review. Appen finns för android och iPhone.

Personer med schizofreni sänder och mottager mindre SMS eller ringer mindre till andra en månad före återfall enligt en exploratorisk undersökning.

Social isolering är en riskfaktor för dåligt behandlingsresultat och mobiler kan spåra socialisolering.

Men inkommande telefonsamtal och personliga samtal ändrades inte.

Än så läge har detta bara testats forskningsmässigt, så man vet inte om det fungerar i praktiken.

Läs mer hos Psychcongress.

Appen UCSF PRIME gav förbättring i motivation och humör för nyinsjuknade i schizofreni.

PRIME ger möjlighet att nå mål vad gäller hälsa, socialt umgänge, produktivitet och kreativitet - en slags beteendeaktivering.

Varje deltagare väljer ett långsiktigt mål och sedan ger PRIME dagliga tips hur det målet skall nås.

Via PRIME kan deltagarna få kontakt med en motivationscoach eller andra deltagare via messager, FaceTime eller telefon.

En randomiserad studie där 22 personer fick PRIME under 12 veckor.

Appen accepterades och förbättrade motivation, depression och självförtroende.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Appen finns endast för Iphone gratis på svenska här.

Den amerikanska FOCUS appen mot schizofreni har testats under 6 månader på 367 personer.

Tre gånger per dag kom appen med frågor och gav tips om mediciner, humör, socialt, sömn och röster.

Hälften av användningen var på personens eget initiativ och en fjärdedel skedde på tider då vården inte kan nås.

Appen kan vara bra i områden där psykiatrin inte finns lokalt eller när psykiatrin är stängd för dagen.

Överraskande var att appen använder mer av äldre än av unga.

En ny version av appen planeras med röst och videohjälp för de som behöver mer hjälp.

Läs mer hos Michigan State University.

Kanada utvecklar en app A4i för personer med psykossjukdom, men den kan inte laddas ner utan skall köpas av psykiatrin för sina patienter.

Appen skall vara ett billigt sätt att hjälpa med olika verktyg att hantera sin sjukdom och ha kontakt med vården.

Varje dag får appanvändaren råd och tips baserade på KBT.

En ljuddetektor finns också för att skilja hörselhallucinationer från verkliga ljud.

Varje dag skall de notera hur de mår och vilka symptom de har så att vården vet.

Appen ger också kamratstöd (peer support) samt tips från andra.

Läs mer hos Global News.

Hemsidan för appen A4i.

Sveriges första och enda självhjälpsapp mot psykossjukdomar är nu nästan klar till 100 %. Det är den mest kompletta och omfattande självhjälpsappen mot schizofreni och täcker nästan allt.

Appen är hemsnickrad med Framework7 med Cordova och byggd med gratisprogrammet Framework7 Cli samt Android Studio.

Androidappen är nu i version 1.0.6, med snyggare menyer, bättre Sök och Viska-låten sist under Information. NYTT!

Det var mycket svårt att göra och bygga appen.

Du laddar ner filen app-debug.apk till din android mobil och klickar på den så startar installationen. För att appen skall fungera måste du ha internet.

En webbversion av appen finns också, som är byggd med Framework7 React, som ger möjlighet att köra appen på webben t.ex för de med dator eller Iphone.

Gå till https://www.viska.se/app/

När du öppnar en sida typ Ångest, så kommer du tillbaks till appen med Tillbaka-tangenten på smartphonen.

Apparna har inte kostat ett öre att ta fram, men en del tid förstås. 

 

Allt standardiseringsarbete som påbörjas nu eller senare i år kommer att sakna användar- och funktionshinderperspektiv, vilket är viktigt för utformningen av hälsoappar.

Detta eftersom de öronmärka pengarna som organisationer kan söka om för att kunna delta i arbetet redan är slut, skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige och Örjan Brinkman, Sveriges konsumenter.

Läs mer hos A: vård och hälsa.