Sök efter typ av självhjälp

Professor William Honer studerar motionens effekt på schizofreni och säger att hippocampus i hjärnan, som sköter minne, är mindre vid schizofreni än normalt.

Aerobisk motion ökar volymen på hippocampus, vilket förbättrar hjärnfunktionen och symptomen.

Förluster av hjärnceller vid schizofreni ses ofta som definitiva, men det kan gå med rätt behandling att nyskapa hjärnceller.

En studie de gjort på effekten av aerobisk motion och yoga visade på signifikanta förbättringar i när- och långstidsminne, depressiva symptom och övriga symptom.

Hjärnröntgen visade på större tjocklek på hjärnbarken och hjärnvolym, som tyder på ökad bildning av nervceller i hjärnan.

Det har varit svårt att finansiera denna forskning.

Motion kan vara ett viktigt tillägg till antipsykotika, eftersom antipsykotika ökar inte storleken på hippocampus.

Det kan dock vara svårt att få alla med schizofreni att motionera och särskilt de som är svårast sjuka.

Läs mer hos Straight.com.

Floden av självhjälpsböcker ökar hela tiden, med tips om hur vi kan bli bättre och lyckligare människor.

Men hur konstruktiva är de egentligen?

Insidan träffade psykiatern Åsa Nilsonne för att diskutera några av de vanligaste fällorna.

Läs mer i Dagens Nyheter.                                             

Det är en effektiv behandling, där man identifierar effekten av beteendet på symptom, känslor och problem.

Man uppmanas till positiva beteenden, som planera aktiviteter och göra konstruktiva saker man annars skulle undvika.

Brist på aktivering är ett vanligt problem vid schizofreni och sannolikt en stor orsak till depressionerna.

Utmärkt självhjälpsbok:

Manage Your Mood: How to Use Behavioural Activation Techniques to Overcome Depression (2007) av David Veale och Robert Willson, 151 kr finns hos Adlibris.

Ur boken Coping with Schizophrenia av K. Gournay och D. Robson. 2014

Vad händer med mitt barn som har psykiska funktionsnedsättningar när jag inte finns tillgänglig?

Det frågar sig många mammor och pappor inom Intresseföreningen för Schizofreni.

Föräldrar måste inse att de inte är oumbärliga. Barnen måste till slut klara sig utan sina föräldrar.

Många nu äldre IFS föräldrar, föräldrar som är medlemmar i Intresse-föreningen för Schizofreni, oroar sig för barnens ekonomiska situation.

Problemet är att barnen inte kan ta hand om sin egen ekonomi.

De har aldrig fått lära sig hur man gör!

Ett gratis dataprogram finns dock hos www.hemekonomi.com där man kan lära sig sköta sin ekonomi.

Läs mer i RSMHBloggen.

KBTKBT

Det går att ge sig själv kognitiv beteendeterapi (KBT) om man inte har tillgång till terapeut.

Två utmärkta självhjälpsböcker finns, där man kan lära sig att ge sig själv terapi. Vanligast är behandling mot fobier, depression och ångest, men i böckerna skall också finnas exempel för schizofreni. KBT kan ändra på felaktiga tankar, föreställningar, attityder och beteenden.

Cognitive Behavioural Therapy Workbook for Dummies från 2012 av Rhena Branch och Rob Wilson kostar 108 kr på Adlibris.

Cognitive Behavioural Therapy Explained från 2007 av Graeme Whitfield och Allan Davidson kostar 287 kr på Adlibris.

Båda dessa böcker rekommenderas i boken Coping with Schizophrenia från 2014.