En ny tolkning av den så kallade 90-dagarsregeln för uttag av läkemedel på apotek har kommit.

Nu måste minst 2/3 delar av 90 dagar gått för att uttaget skall räknas in i högkostnadsskyddet.

Vill du ha medicinen tidigare räknas inte köpet in i högkostnadsskyddet och du får betala det helt själv.

Reglerna är till för att förhindra att stora mängder läkemedel hämtas ut av ekonomiska skäl istället för medicinska.

Läs mer hos Janusinfo

Hans mest kända bok

Den danske forskaren Peter Gøtzsche utesluts ur det vetenskapliga nätverket Cochrane, som bl.a utvärderar läkemedel.

Han inte fått någon förklaring till uteslutningen mer än att han misskrediterat Cochrane-nätverket.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Han stannar kvar som chef över Nordic Cochrane Center enligt Läkartidningen.

Han är nu inte chef över Nordic Cochrane Center tillsvidare enligt Läkartidningen.

En dansk registerstudie på 10 500 personer med schizofreni, som fick depåinjektioner kom fram till:

- Återfallen minskade 40 % efter 6 månader och sedan efter 1 och 2 år med 35 %.

- Inläggningarna minskade ungefär som ovan.

- Inläggningsdagarna minskade med 85 %.

- Ju äldre vid diagnos desto mindre risk för återfall.

Studien stödjer att det kan vara klokt att tidigare ge depåinjektioner än vad som görs idag.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

30 % får depåinjektioner i Sverige och dödligheten minskar med 30 %.

Vid tidig schizofreni gavs upp till 800 mg amisulprid (Solian), men de som efter 4 veckor inte var i remission (44 %) fick endera fortsätta med amisulprid eller fick 20 mg Olanzapin i 6 veckor.

45 % av de som fick amisulprid i 6 veckor fick remission medan 44 % av de med olanzapin.

Av de 40 som inte var i remission efter 10 veckor fick 28  clozapine upp till 900mg/dag i 12 veckor och då fick 5 av 28 remission.

Det räcker med att ett antipsykotikum inte givit remission för att clozapin skall ges anser artikelförfattarna tidigare sades två olika antipsykotika.

Läs mer i Lancet Psychiatry.

Läs PsykosR:s nyhetsbrev från augusti.

Novartis

 

Tiotals miljoner kronor betalades i fjol ut till läkare och annan vårdpersonal – direkt från läkemedelsföretagen.

Det visar SvD:s granskning av Läkemedelsindustriföreningens nya öppna data. Personerna har fått betalt för att på olika sätt samarbeta med industrin.

Schweiziska Novartis är det bolag som betalt ut mest till enskilda läkare.

Läs mer hos Svenska Dagbladet. Tack Carmen El Kebab för tipset!

Personer med schizofreni, som tar 3 eller fler psykofarmaka har en ökad risk för diabetes typ 2 enligt en ny grekisk studie.

Av 1653 personer med schizofreni från 2 sjukhus hade 37 % diabetes typ 2 och de med 3 eller fler klasser av psykofarmaka hade 1,8 gånger större risk för diabetes typ 2 än de med bara ett gammalt antipsykotikum.

Användning av nyare eller atypiska antipsykotika eller av 2 olika sorters psykofarmaka gav ingen ökning av typ 2 diabetes jämfört med bara ett gammalt antipsykotikum.

Ytterligare studier krävs för att visa om olika klasser av antipsykotika eller maximerad behandling med ett antipsykotikum kan minska diabetesrisken.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att substansen pregabalin (Lyrica) klassas som narkotika.

Narkotikaklassificeringen träder i kraft den 24 juli 2018.

Läkemedelsverket räknar med att tillgängligheten för de patienter som har ett medicinskt behov av pregabalin inte kommer att påverkas.

Läs mer hos Läkemedelsverket.

Eftersom pregabalin narkotikaklassas krävs nu särskild receptblankett vid förskrivning på pappersrecept.

Om receptet skall gälla mer än en gång gäller antingen elektroniskt recept eller pappersrecept som ska förvaras på första expedierande öppenvårdsapotek. 

Läs mer hos Janusinfo.

Rispolept Consta är parallell import av Risperdal Consta

I stället för depåinjektionen Rispolept Consta (risperidon) fick en kund ett immundämpande läkemedel efter förväxling på apotek.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

I USA gjordes en studie på hur följsamheten mot medicineringen var hos 7800 personer med schizofreni genom att räkna på uttagen medicin.

De som var sämst på att ta sin medicin hade mer än dubbelt så många besök på akuten.

Skador och förgiftningar, svårbegripliga symptom och tillstånd samt muskel och bindvävsproblem var vanligaste orsakerna.

Det är alltså inte psykakuten som besöks utan vanliga akuten när medicineringen brister.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Psychiatric Times

Om antipsykotika använts ständigt i flera år är det riskfyllt att avbryta medicineringen.

Risk för återfall minskar inte under de första 8 åren av sjukdom.

Ständig användning av antipsykotika upp till 20 år är kopplat till lägre risk att dö än ingen antipsykotika eller tidigt avbrott.

Långvarig ständig antipsykotika medicinering verkar nyttig för majoriteten av nyinsjuknade i schizofreni.

Läs mer i Psychiatric Times.

Arvid Carlsson

Det bästa med Nobelpriset var applåden han fick efteråt

Svenske Nobelpristagaren i medicin Arvid Carlsson är död, uppger Sahlgrenska akademin för TT. Han blev 95 år.

– Han var en väldigt god vän och en fantastisk medarbetare, och så klart en enastående forskare. Han var upphovsman till flera stora upptäckter som lett till dramatiska förändringar för livskvaliteten hos miljontals patienter med psykiatriska och neurologiska sjukdomar säger Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin. 

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Han lanserade dopaminteorin att psykoser orsakades av för mycket dopamin i hjärnan.

Han var en ”verkligt stor klinisk forskare”, säger Paul Greengard som fick Nobelpriset tillsammans med Arvid Carlsson år 2000 i Dagens Medicin.

Underkategorier