Psykossjukdom: kognitiva brister redan under de första 20 åren

tänka

Personer med psykossjukdom hade kognitiv nedsättning under deras första 20 år med nedsatt verbal eller icke-verbal funktion, vilket andra psykiska sjukdomar inte hade.

En studie från England har visat detta, som mätte kognitionen vid 18 månader, 4, 8, 15 och 20 år.

Verbalfunktion minskade under barndomen, medan den icke-verbala i tonåren.

De med psykos med depression hade bara mindre kognitiva brister.

Läs mer hos Healio.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment