Psykiatrin behöver mer kompetens – inte bara fler händer

sjuksköterskor

Lena Wiklund Gustin, Sebastian Gabrielsson, båda Nationellt nätverk för specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård, Henrika Jormfeldt, Hanna Tuvesson, båda Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, PRF.

För att få en långsiktigt hållbar psykiatrisk vård krävs satsningar som underlättar för sjuksköterskor att specialistutbilda sig, skriver fyra debattörer.

Läs mer i Dagens Medicin.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment