Varför kan man inte jobba OCH få bidrag?

Fredrik Gothnier

Fredrik Gothnier, RSMH. Bara 8 % av de som finns i Psykosregistret arbetar mer än 50 %.

Synen på personer med psykisk ohälsa och synen på bidragstagare eller personer med svårigheter i vardagen har hårdnat.

Det börjar kastas onda blickar på bidragstagare, samtidigt som det ofta verkar som om man lätt fastnar i systemet och blir beroende av bidrag för alltid.

Samtidigt talar staten om sparbeting och att de vill minska sina utgifter.

Det betyder sänkta bidrag eller att fler utförsäkras och blir helt utan ersättning.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs Viska:s Arbete och sysselsättning.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment