Region Stockholm har beslutat att oavsett var deras patienter tvångsvårdas så ska de inte betala någon avgift för vården.

Per Sternbeck på riksföreningen PAR, Patienter och anhöriga i rättspsykiatrin, välkomnar det nya beslutet och vill se en avgiftsfri tvångsvård i hela landet.

Läs mer hos P4 Stockholm.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-08-05 20:16
Andra landsting har infört detta för flera år sedan. På rättspsyk har de funnits de som haft stora skulder vid utskrivningen pga obetalda vårdavgifter. Det är tveksamt med vårdavgift på rättspsyk om man inte har sjukersättning. Vissa på rättspsyk förlorar sin sjukersättning och då kan man inte betala sin vårdavgift.

Du har inte rätt att posta kommentarer