tonåring

Tonåringar diagnosticerats med schizofreni och andra psykoser förefaller uppvisa större minskning i volym av grå substans och ökningar av cerebrospinalvätska i frontalloben jämfört med friska tonåringar utan psykosdiagnos.

Tonåringar med bipolär hade ingen volymminskning.

Läs mer på EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer