trifourperazin

Triflourperazin finns inte längre i Sverige

Antipsykotikat Stelazin (trifluorperazin), som finns i USA, skall testas i kombination med ett cancerläkemedel mot svår lungcancer.

Triflourperazin verkar aktivera en gen som hämmar och dödar cancerceller och kan därmed ge förstärkt effekt.

Förutom vid lungcancer kan trifluorperazin ge effekt vid vissa typer av prostata och bröstcancer.

Läs mer hos International Business Times.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2012-06-05 16:04
Studien baseras på data före 2005 och idag används mest modernare antipsykotika och det är därför inte säkert att studien är relevant för dagens läkemedelsbehandling. Sådana här studier är också osäkra eftersom man tidigare kommit fram till så många olika resultat.
Vatten
#4 Vatten 2012-06-05 15:41
Schizofreni och cancer (adhd-npf.com/schizofreni-orsaker-samsjuklighet-komorbiditet/) kan vara lite komplext...

Det mest intressanta torde vara jämförelsen av cancer i omedicinerad och medicinerad population, eller hur? Den jämförelsen hittar du här (archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?volume=64&issue=12&page=1368) Den visar också utan minsta tvekan att antipsykotisk behandling ökar på cancerrisken. Ser du att det är ganska många procent? Det framgår utan minsta tvekan att cancerrisken ökar. Studien som är gjord av en av de mer välkända blaskorna på området. Ser du något fel i studien tycker jag att du omedelbart ska ta kontakt med dem! Låt oss alla få veta hur det går, det skulle vara mycket intressant.
Admin1
#3 Admin1 2012-06-05 09:13
Alla undersökningar är inte korrekta och det krävs alltid mer än en undersökning för att man skall vara säker på sin sak. I denna översiktsartikel i Lancet Oncology skriver man inte att antipsykotika ökar risken för coloncancer:

http://www.viska.se/index.php/nyheter/20-oevrigt/2796-stoerre-cancerrisk-och-saemre-vard-vid-svar-psykisk-sjukdom
Vatten
#2 Vatten 2012-06-05 08:39
Neuroleptika har bevisats höja cancer (archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?volume=64&issue=12&page=1368) frekvensen speciellt när det gäller colon caner hos personer med schizofreni.

"Patients with schizophrenia taking antipsychotics had a 308% increased colon cancer risk (www.furiousseasons.com/archives/2007/12/schizophrenics_at_highly_elevated_cancer_risk_due_to_antipsychotics_1.html)."

Det är således ett mycket välbelagt faktum, finns det fler sidor av myntet bör det kunna belysas.
vnv
#1 vnv 2012-06-03 21:15
Intressant!
Tack Admin för alla intressanta länkar...

*ÄLSKAR* Viska! Det är ju här jag lär mig (nya) saker om psykisk ohälsa!

/vnv :-)

Du har inte rätt att posta kommentarer