Nästan 80 % av schizofrenirisken ärftlig

DNA

Den största studien hittills på tvillingar (60 000) visar att 79 % av risken att få schizofreni består av genetiska faktorer.

Tidigare har risken uppskattats till 50 - 80 % och tidigare har man inte uppskattat personernas risk för schizofreni efter studietiden.

I denna studie inräknades också schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom i schizofrenigruppen, men risken blev då lite lägre 73 %.

Läs i MedicalXpress.

Läs hela artikeln i Biological Psychiatry.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment