Rökning ökar risken för psykos hos unga

rökare

Unga som röker minst tio cigaretter per dag löper större risk att drabbas av psykos än andra ungdomar.

Det framgår av en pinfärsk akademisk studie som har finansierats av Finlands Akademi.

Läs mer hos Vasabladet.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment