Sök efter symptom

Motion utomhus
Få i dig vitamin B12.
Sätt upp enkla mål
Lyssna på långsam lugnande musik
Sov med lavendel
Köp en present.
Meditera

Läs mer i Sydsvenskan. Tack vnv för tipset!

Floden av självhjälpsböcker ökar hela tiden, med tips om hur vi kan bli bättre och lyckligare människor.

Men hur konstruktiva är de egentligen?

Insidan träffade psykiatern Åsa Nilsonne för att diskutera några av de vanligaste fällorna.

Läs mer i Dagens Nyheter.                                             

Professor William Honer studerar motionens effekt på schizofreni och säger att hippocampus i hjärnan, som sköter minne, är mindre vid schizofreni än normalt.

Aerobisk motion ökar volymen på hippocampus, vilket förbättrar hjärnfunktionen och symptomen.

Förluster av hjärnceller vid schizofreni ses ofta som definitiva, men det kan gå med rätt behandling att nyskapa hjärnceller.

En studie de gjort på effekten av aerobisk motion och yoga visade på signifikanta förbättringar i när- och långstidsminne, depressiva symptom och övriga symptom.

Hjärnröntgen visade på större tjocklek på hjärnbarken och hjärnvolym, som tyder på ökad bildning av nervceller i hjärnan.

Det har varit svårt att finansiera denna forskning.

Motion kan vara ett viktigt tillägg till antipsykotika, eftersom antipsykotika ökar inte storleken på hippocampus.

Det kan dock vara svårt att få alla med schizofreni att motionera och särskilt de som är svårast sjuka.

Läs mer hos Straight.com.

Vad händer med mitt barn som har psykiska funktionsnedsättningar när jag inte finns tillgänglig?

Det frågar sig många mammor och pappor inom Intresseföreningen för Schizofreni.

Föräldrar måste inse att de inte är oumbärliga. Barnen måste till slut klara sig utan sina föräldrar.

Många nu äldre IFS föräldrar, föräldrar som är medlemmar i Intresse-föreningen för Schizofreni, oroar sig för barnens ekonomiska situation.

Problemet är att barnen inte kan ta hand om sin egen ekonomi.

De har aldrig fått lära sig hur man gör!

Ett gratis dataprogram finns dock hos www.hemekonomi.com där man kan lära sig sköta sin ekonomi.

Läs mer i RSMHBloggen.

Underkategorier