Sök efter symptom

Hemsidan Bättre psykosvård erbjuder dig en 50 minuters utbildning på webben om Sjukdomshantering och återhämtning.

Utbildningen riktar sig inte enbart till brukare utan också till anhöriga och personal.

Här kan du läsa deras senaste nyhetsbrev.

Den ansedda tidskriften British Journal of Psychiatry skriver i en ledare:

Vid schizofreni är den förväntade livslängden förkortad med 20 år, främst på grund av hjärt-kärlsjukdom.

Fysisk aktivitet ändrar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, men fysisk aktivitet är låg i denna patientgrupp.

Vi behöver snarast evidensbaserade interventioner som ökar fysisk aktivitet för att förbättra folkhälsan och minska förtida dödlighet hos personer med schizofreni.

Läs mer hos BJPsych

schizlife

Sajten SchizLife.com är en community för personer med schizofreni och är grundad och driven av en person med schizofreni i USA.

Sajten är nu drygt ett år gammal. Nu lanserar sajten ett test för de som tror att de har schizofreni.

Du kan hitta testet här på deras hemsida.

Moodscope är en sajt för personer med depression eller bipolär.

Som medlem, vilket är gratis, kan man göra dagligen ett enkelt vetenskapligt baserat test på humöret som man noterar i ett diagram för att se hur man mår.

Man kan ange vänners e-postadress, så att de får besked om ens värden och så de kan stötta en om humöret är lågt.

Många har förbättrats av denna enkla metod.

Läs mer på Moodscope.

Underkategorier