Det tar tid att omsätta de nya genetiska rönen om psykiska sjukdomar till nya läkemedel. Läkemedelsföretagen är ovilliga att satsa på helt nya läkemedel, då det innebär en risk på 7 miljarder kronor.

Säkrare är att licensiera dvs sälja läkemedel andra har utvecklat. Trots detta finns några helt nya antipsykotiska medel med ny verkningsmekanism under utprovning enligt intressant artikel i Psychiatric Times (på nätet).

Det tar 10-15 år att utveckla ett läkemedel. Bara 5 substanser av 5000 når försök på människa och bara ett av fem som kliniskt testas når marknaden.

Idag befinner sig 99 olika nya läkemedel mot psykiska sjukdomar under klinisk testning eller hos myndigheterna för godkännande.

Problemet enligt Professor Lieberman är att hitta nya mekanismer, som kommer att vara effektiva i att behandla en sjukdom. T.ex. antipsykotika blockerar dopamin-2-receptorn. Alla nya läkemedel genom åren har varit en variation av det, först med de atypiska medlen och nu aripiprazol (Abilify), som möjligen kan sägas representera en ny generation antipsykotika.

Aripiprazol både blockerar och stimulerar dopamin-2-receptorerna, men fortfarande verkar det på dem. Ett sant nytt antipsykotikum skall inte verka på dopamin-2-receptorn.

För tillfället, arbetar flera företag för att utveckla non-dopamin-baserade läkemedel, som serotonin-2A-receptor blockerare, neurokinin-3 receptor blockerare och cannabinoid receptor blockerare. De har mycket nyare strategier, men högre risk.

För depression finns också nya läkemedel under utveckling. Tidigare har antidepressiva verkat genom att hämma återupptaget av serotonin eller noradrenalin. Nu kommer det att introduceras medel som hämmar återupptaget av båda dessa eller också dessutom dopamin.

Detta är inte nya strategier, men däremot testas neurokinin-1 receptor blockerare och korticotropin-releasing faktor blockerare bl.a.

Dessutom börjar insikten komma att ett läkemedel inte kan lindra alla symptom av sjukdomen utan att en kombinationsbehandling kan bli nödvändig.

T.ex. antipsykotika vid schizofreni är inte effektiva mot negativa symptom, kognitiva brister och för att förebygga depressioner.

Det pågår en utveckling av medel som påverkar glutamatsystemet, som är involverat i kognition, negativa symptom och beteendestörningar, men de måste kombineras med antipsykotika vid schizofreni.

En gen COMT verkar vara involverad vid schizofreni. Det finns redan ett läkemedel, som påverkar COMT, så COMT hämmare kan kanske bli en ny behandling.

Källa:

Psychiatric Times (hela artikeln)

Kommentarer   
Helene
#1 Helene 2014-07-17 10:07
blockera låter plågsamt?

Du har inte rätt att posta kommentarer